02-349-4600 ต่อ 141 หรือ 136  |  อีเมล: onlinesales@ekkaraj.co.th

แบบฟอร์มติดต่อ

 • Service Center

  โทร.: 02-349-4600 ต่อ 118 หรือ 119
  อีเมล: service@ekkaraj.co.th, service2@ekkaraj.co.th
 • ที่อยู่

  1805,1807 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 • ติดต่อเรา

  ไลน์: https://lin.ee/fadXLpR
  โทร.: 02-349-4600 ต่อ 141 หรือ 136
  อีเมล: onlinesales@ekkaraj.co.th