02-349-4600 ต่อ 141 หรือ 136  |  อีเมล: onlinesales@ekkaraj.co.th

รายละเอียดการสะสมแต้ม

รายละเอียดการสะสมแต้ม

2023-04-06 14:09:55   |   ดู 2,759
เงื่อนไขการสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล สำหรับลูกค้าที่สั่งสินค้ากับบริษัทเอกราช คอมพิวเตอร์เท่านั้น EKC Point - BIG POINT BIG REWARD การสะสมแต้มแลกของรางวัล โดยทุกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการชำระค่าสินค้าตรงตามกำหนด จะเปลี่ยนเป็นแต้มสะสมทันทีอัตโนมัติ (100 บาท เท่ากับ 1 แต้ม) โดยไม่นับรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% การสะสมแต้มนั้นจะสามารถแลกของรางวัลได้ทันที โดยมีของรางวัลมากมาย รายละเอียดการสะสมแต้ม


** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า **
** กรณีของรางวัล EOL ทางบริษัทจะจัดหาสินค้ารุ่นอื่นทดแทนในราคาเทียบเท่าหรือใกล้เคียง **